Dyskusja panelowa

W dniu 30 października 2020 w ramach projektu Access IT Erasmus+ odbyła się dyskusja panelowa na temat: dostępności turystyki na obszarach wiejskich i naturalnych, szczególnie dla grup zagrożonych wykluczeniem, w tym niepełnosprawnych. Przedstawiciele Polskiego Związku Głuchych Oddziału Łódzkiego, łódzkiej Izby Turystycznej, Spółdzielni Socjalnej „FADO”, Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz bloga turystycznego: www.robimypodroze.pl omawiali bariery w dostępności do ofert turystycznych wśród grup osób z niepełnosprawnością słuchową, wzrokową czy fizyczną, wpływ pandemii Covid-19 na rynek turystyczny w Polsce i na świecie, jak również przykłady dobrych praktyk dotyczących komunikacji i docierania do klienta ze specjalnymi wymaganiami.

Dyskusja była bardzo owocna i przyniosła wiele praktycznych spostrzeżeń i wniosków, również pod katem włączania lokalnych władz w działania związane z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie turystyki bez granic.

Wyniki dyskusji dostępne będą wkrótce na stronie projektu w postaci przekrojowego raportu z zakresu zrównoważonego rozwoju przyrody i obszarów wiejskich pod kątem kreowania dedykowanej branży turystycznej w obrębie całego partnerstwa projektu.
Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie projektu: http://accessitpro.eu/

dyskusja panelowa na temat: dostępności turystyki na obszarach wiejskich i naturalnych, szczególnie dla grup zagrożonych wykluczeniem, w tym niepełnosprawnych
dyskusja panelowa na temat: dostępności turystyki na obszarach wiejskich i naturalnych, szczególnie dla grup zagrożonych wykluczeniem, w tym niepełnosprawnych
dyskusja panelowa na temat: dostępności turystyki na obszarach wiejskich i naturalnych, szczególnie dla grup zagrożonych wykluczeniem, w tym niepełnosprawnych

Trzecie spotkanie partnerskie

Dnia 7 grudnia 2020 odbyliśmy 3 spotkanie partnerskie projektu Access IT, podczas którego omówiliśmy kwestie związane z tłumaczeniem rezultatu 1, zapoznaliśmy się z tematami scenariuszy do filmów z rezultatu 2 oraz rozpoczęliśmy dyskusję na temat planu działania rezultatu 3.

3 spotkanie partnerskie projektu Access IT
3 spotkanie partnerskie projektu Access IT
3 spotkanie partnerskie projektu Access IT

Pierwsze spotkanie partnerskie

W dniach 22-23 stycznia 2020 r. w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie nowego Projektu ERASMUS + Access IT. Projekt ma na celu poprawę kompetencji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm, które zdominowały Europejski sektor turystyki, oferując kompleksowe szkolenie w zakresie między innymi dostępnej turystyki, innowacji i zrównoważonego rozwoju przyrody i obszarów wiejskich. W trakcie spotkania Partnerzy z Hiszpanii, Bułgarii, Belgii, Francji i Włoch omówili główne założenia projektu oraz dyskutowali na temat kolejnych kroków jakie będą podejmowane podczas realizacji. Będziemy informować o postępach projektu!

pierwsze spotkanie partnerskie nowego Projektu ERASMUS + Access IT
pierwsze spotkanie partnerskie nowego Projektu ERASMUS + Access IT
pierwsze spotkanie partnerskie nowego Projektu ERASMUS + Access IT
pierwsze spotkanie partnerskie nowego Projektu ERASMUS + Access IT