Бюлетин 2

Изтеглете бюлетина


Четвърта партньорска среща

На 1 декември 2021 г. се проведе четвъртата партньорска среща по проект Access IT, по време на която обсъдихме въпроси, свързани с филмовата обработка на видеата в рамките на интелектуален продукт 2, обсъдихме насоките, онлайн платформата и плана за тестване на интелектуален продукт 3 и започнахме дискусия по плана за действие във връзка с интелектуален продукт 4, както и обобщихме въпросите, свързани с изготвянето на годишен доклад от външен оценител на проекта.

Czwarte spotkanie partnerskie
Czwarte spotkanie partnerskie
Czwarte spotkanie partnerskie
Czwarte spotkanie partnerskie
Czwarte spotkanie partnerskie

Бюлетин 1

Изтеглете бюлетина


Трета партньорска среща

На 7 декември 2020 г. проведохме третата партньорска среща по проект Access IT, по време на която обсъдихме въпросите, свързани с превода на интелектуален продукт 1, запознахме се с темите на сценариите за видео добрите практики в рамките на интелектуален продукт 2 и започнахме дискусия по плана за действие във връзка с интелектуален продукт 3

3 spotkanie partnerskie projektu Access IT
3 spotkanie partnerskie projektu Access IT
3 spotkanie partnerskie projektu Access IT

Дискусионен панел

На 30 октомври 2020 г. като част от проекта Access IT по програма Еразъм + се проведе панелна дискусия на тема: достъпност на туризма в природни и селски райони, особено за групи в риск от изключване, включително хора с увреждания. Представители на Полската асоциация на глухите, клон Лодз, туристическата камара в Лодз, социална кооперация „FADO“, Мазовска регионална туристическа организация и туристическият блог: www.robimypodroze.pl обсъдиха бариерите пред достъпността на туристическите предложения сред групи хора с увреден слух, зрение или физически увреждания, въздействието на пандемията Covid-19 върху туристическия пазар в Полша и по света, както и примери за добри практики за комуникация и достигане до клиенти със специални изисквания за достъпност.

Дискусията беше много ползотворна и доведе до много практически наблюдения и изводи, също и по отношение на включване на местните власти в дейности, свързани с иновативни решения в сферата на туризма без граници.

Резултатите от дискусиите скоро ще бъдат достъпни на уебсайта на проекта под формата на обобщен доклад за устойчивото развитие на природните и селски райони по отношение на създаването на специализирана туристическа индустрия в рамките на изпълнение на проекта.

dyskusja panelowa na temat: dostępności turystyki na obszarach wiejskich i naturalnych, szczególnie dla grup zagrożonych wykluczeniem, w tym niepełnosprawnych
dyskusja panelowa na temat: dostępności turystyki na obszarach wiejskich i naturalnych, szczególnie dla grup zagrożonych wykluczeniem, w tym niepełnosprawnych
dyskusja panelowa na temat: dostępności turystyki na obszarach wiejskich i naturalnych, szczególnie dla grup zagrożonych wykluczeniem, w tym niepełnosprawnych

Първа партньорска среща

На 22-23 януари 2020 г. в Университета за социални науки в Лодз се проведе първата партньорска среща на новия проект по програма Еразъм + – Access IT. Проектът има за цел да подобри компетенциите на микро, малки и средни предприятия, които доминират в европейския туристически сектор, като предлага цялостно обучение по достъпен туризъм, иновации и устойчиво развитие на природните и селски райони. По време на срещата партньори от Испания, България, Белгия, Франция и Италия обсъдиха основните дейности по проекта и обсъдиха следващите стъпки, които трябва да бъдат предприети по време на изпълнението. Ще ви държим в течение за напредъка на проекта!

pierwsze spotkanie partnerskie nowego Projektu ERASMUS + Access IT
pierwsze spotkanie partnerskie nowego Projektu ERASMUS + Access IT
pierwsze spotkanie partnerskie nowego Projektu ERASMUS + Access IT
pierwsze spotkanie partnerskie nowego Projektu ERASMUS + Access IT